Pradžia Forumai Mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas PVM nuo skolos administravimo mokesčio Atsakymas į: PVM nuo skolos administravimo mokesčio

#864
love
Dalyvis

Skolos administravimo paslaugos  yra  apmokestinamos PVM. Šių paslaugų suteikimas turi būti įforminamas išrašant PVM sąskaitą faktūrą su 21 proc. PVM tarifu.

Kokurentai ar kitos įmonės gali turėti PVM mokėtojo kodą ne tik dėl to, kad vykdo PVM apmokestinamąją veiklą, bet ir dėl to, kad įsigija prekių ar paslaugų iš ES ir joms atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju, bet ekonominės veiklos nevykdo arba teikia tik PVM neapmokestinamas paslaugas.

Panagrinėjus  skolų administravimo  įmonių veiklos specifika išaiškėjo du skirtingi paslaugų mokesčiai:

1) įmonė X,  kuri užsako skolų iš įmonės Y išieškojimo paslaugas per skolų administravimo įmonę Z , įsigija skolų administravimo paslaugų, todėl įmonė Z išrašo sąskaitą įmonei X už suteiktas paslaugas ir jas privalo apmokestinti PVM, jei įmonė Z yra PVM mokėtoja (pasiekia 45 000 eur  ribą)

2) įmonė Z, kuri suteikia skolų išieškojimo paslaugas įmonei X, papildomai apmokestina ir skolininkę įmonę Y , ir įmonei Y nurodo sumokėti skolų administravimo mokestį, kuris gali būti laikomas kaip įmonės Z išlaidų kompensavimas ir šiam mokesčiui gali būti surašomas laisvos formos dokumentas. Šiuo atveju skolos administravimo mokestis nėra PVM objektas ir PVM sąskaita faktūra neišrašoma, PVM neskaičiuojamas.