Atsargų apskaita pagal sandėlius ir atskaitingus asmenis, pajamavimo/nurašymo ir perkėlimo operacijos. Atsargas galima vesti pagal partijas/serijos numeris.

Yra atsargų senėjimo ir kitos ataskaitos visapusiškam jų vertinimui.