Įmonės apskaitą galima vesti naudojant individualų sąskaitų planą. Yra galimybė įmonės veiklą analizuoti skirtingais pjūviais (pagal padalinius, objektus, projektus, pelno (sąnaudų) centrus ir kt.).

Programa suformuoja finansines ataskaitas, naudojant tiek pavyzdines finansinių ataskaitų formas, tiek individualiai paties vartotojo sudarytas formas.