UAB Lobasoft įgyvendina projektą „Klientų savitarnos sistemos diegimas UAB Lobasoft“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID 19 pandemiją priemonė.

Projekto biudžetas: 63830,32 Eur, iš jų ES dalis: 47872,74 Eur.

Veiklų įgyvendinimo pradžia: 2022 m. vasario 23 d.

Numatoma veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2023 m. vasario 22 d.

Projekto tikslas – valdyti įmonės pardavimus elektroniniu būdu ir didinti pajamų augimą.

Projekto uždavinys – įdiegti e. komercijos modelį UAB Lobasoft paslaugų pardavimų valdymui.

Projekto rezultatas  – įdiegta klientų savitarnos sistema, įgalinanti papildomų, didesnės pridėtinės vertės paslaugų teikimą.